Sponsorlu Reklam

Sponsorluk geçmişi itibarıyla Romalılar ve Yunanlılara dayanmaktadır. Yapılan sponsorluk çalışmalarıyla bant reklamlarında olduğu gibi halkla ilişkiler bakımından firmaların yapmış oldukları faaliyetler, üretmiş oldukları ürünler veya vermiş oldukları hizmetlerin tanıtılması hedeflenmektedir. Sponsorluk doğal olarak farkındalık çalışmasının en temel basamağı olmaktadır.

Ticaret dünyasında en çok dikkat çeken ve göz önünde bulunan aktivitesi reklamdır. Temel olarak reklamlar tüketiciyi üreticinin veya satıcının mal veya hizmetini almaya davet eder. Onlara ürünleri ile ilgili bilgi aktarımı yapar. Doğal olarak reklamlar burada oldukça önemli bir rol üstlenmektedir. Reklam ile tüketiciye vermiş olduğu vaatleri yerine getirmeyen firmalar zamanla ticari hayat içindeki yerinden olacağı gibi bunun tam tersi olan reklam aracılığı ile mal veya hizmetleri ile ilgili olarak vaat edilenler yerine getirildiğinde rakip firmalara fark atıp ticari kazançlarına katlayarak yoluna devam ederler.

Sponsorluk

İlk televizyon reklamı 1941 yılında yapıldığı bilinmektedir. Bilinen ilk renkli TV reklam yayını ise 1969 yılında yayınlanmıştır. Türkiye’de ilk reklam ise TRT aracılığı ile 1972 yılında yayınlanmıştır. Bu süreçten sonra reklam piyasası önü kesilemeyecek şekilde büyüyerek, çeşitlenerek genişlemiştir.

Televizyon reklamlarını ürünün tanıtım şekline göre dört kategoride yapılmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

  • Hareketsiz reklam: Bir ürünün resim veya görseli üzerinden spikerin yapmış olduğu tanıtımdır.
  • Hareketli reklam: müzik ve söz veya sadece söz ile başka görüntülerle bütünleştirilerek yapılan tanıtımlardır.
  • Özel tanıtıcı reklam (sponsorlu reklam): programların başında, sonunda veya ortasında yapılan tanıtımlardır.
  • Program görüntüleri üzerinde yer alan bantlar: bu tür reklamlar bilgisayar programları ile hazırlanan çeşitli görseller eşliğinde yapılan tanıtımlardır.

Yukarıda verilen bilgiye ilaveten televizyon reklam türleri şu şekilde sıralanabilir;

  • Alt bant reklamı,
  • Spot reklamı,
  • Ürün yerleştirme,
  • Sponsorlu reklamdır.

Sponsorlu Reklam Nedir?

Sponsorlu Reklam

Sponsorlu reklam kavramı yerine yasal olarak RTÜK kanununa göre “program desteklemesi ” olarak kullanılmaktadır. Sponsorlu reklam tanım olarak gerçek ve tüzel kişilerin adını, markasını, logosunu, ürününü veya hizmetini tanıtmaya yarayan televizyonda yayınlanan program dışında içerikli bağlantılı olmayan programa yapılan her türlü katkı olarak tanımlanabilir.

Sponsoru reklam ile ürün yerleştirme genel olarak birbiriyle karıştırılmaktadır. Her ikisi de farklı amaçla yapılan televizyon reklam türüdür. Temel fark şudur; ürün yerleştirme de tanıtıla ürün veya hizmet prodüksiyon içinde yer alır ve tanıtıcı bir özellik söylenerek ürün/hizmet ön plana çıkarılır.

Ancak, sponsorlukta ise prodüksiyon giderleri göz önünde bulundurularak firmanın ürünlerini kullanmak suretiyle gerçekleştirilir. Burada ürünle ilgili bir bilgi verilmez. Sponsorlu reklam genelde program başında, program bitiminde, program arasında verilen reklam öncesi ve sonrası üretici firma adı söylenerek yapılan tanıtımdır.

Birçok televizyon izleyicisi izlemiş olduğu program/dizi arasında verilen reklamı genelde seyretmemektedir. Reklam arasında başka bir işle meşgul olup seyretmiş olduğu program/dizi başladığında tekrar ekran karşısına geçmektedir. Dolayısıyla reklamını izletmek isteyen firmalar bu süreçte hedefledikleri amaca ulaşmada başarısız olabilmektedirler. Buna karşın televizyon izleyicinin program/dizi seyrederken seyir esnasında yayınlanan alt bant reklamları için aynı şey yapılamamaktadır. Ani izleyici mecburen reklamı görmekte ve dikkatini çekmektedir. Bu sebeple de alt bant reklamları daha etkin olabilmektedir.

Sponsorluk uygulamasında temel amaç markanın ön plana çıkartılmasını sağlayarak hedef kitleye tanıtımının yapılmasıdır. Bu yönüyle de sonuçta sponsorluk ile markanın tanınırlığı artar ve kitleye marka tanıtılmış olunur. Sizde marka tanınırlığınızı televizyon reklamları ve sponsorlu reklam aracılığı ile yapmak istiyorsanız www.zenithmedya.com web adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.