Ürün Yerleştirme

Pazarlama yöntemi geçmişten günümüze kadar dinamik yapısını koruduğu gibi sürekli de gelişim göstermiştir. Pazarlama iletişiminde ürün yerleştirme önemli bir yere sahiptir. Bunun farkına varan firmalar da ürün pazarlamasında, ürün tanıtımında veya hizmet sunumunda ürün yerleştirme reklam özelliğinden faydalanmak istemektedirler. Televizyon reklamları bilindiği üzere 4 başlık altında toplanmaktadır. Bunlar;

 • TV alt bant reklamı,
 • Spot reklamı,
 • Sponsorlu reklam,
 • Ürün yerleştirmedir.

Ürün yerleştirme kitle iletişim araçlarının her birinde kolaylıkla uygulanabilecek bir reklam yöntemidir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kitle iletişim araçları da değişikliğe uğradığı için ürün yerleştirme ile ilgili yöntemlerde değişmektedir. Ürün yerleştirme; sinema, tiyatro, televizyon dizileri, televizyon programları, telefon uygulamaları, elektronik oyunlar hatta kitaplar da bir uygulaması olan bir reklam türüdür.

Ürün Yerleştirme

Ürün Yerleştirme Nedir?

Ürün yerleştirme yeni nesil pazarlama aracı olarak adlandırılabilir. Geleneksel reklamlara bir alternatif olarak da görülebilir. Temel olarak ürün yerleştirme nedir sorusunu şu şekilde tanımlayabiliriz. Ürün veya hizmetin sinema, televizyon gibi prodüksiyonlarına dahil edilmesine ürün yerleştirme denilmektedir.

Ürün yerleştirme nedir diye merak edenlere kısaca ürün yerleştirme nasıl keşfedildi bu konu hakkında bilgi vermek isteriz. Ürün yerleştirme ilk zamanlarda sinema filmlerinde sinema filminin kalitesinin artırılması amacıyla ürünler ödünç verilmiş, hibe edilmiş hatta yapımcılar tarafından satın alınmaya başlanmıştır. Plansız başlayan bir süreç şu an TV reklamlarında önemli bir reklam tür halini almıştır.

Ürün Yerleştirme Reklamları

Ürün yerleştirme nedir sorusunun cevabından sonra ürün yerleştirme reklamının yararlarını sponsorlu reklamlarda olduğu gibi şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Ürün ve hizmetlerine yönelik olarak firmalara yönelik marka farkındalığı oluşturmak,
 • Tanınan markaya ait referans vermek,
 • Potansiyel müşterinin satın alma niyetine olumlu yönde etki etmek,
 • Marka ve yaşam arasında bir ilişki ve bağ kurmaktır.

Her geçen gün artan rekabet karşısında özellikle kurumsal firmalar ürünlerini tanıtmak ve müşterileri üzerinde farkındalık oluşturmak için farklı yol ve yöntemler tercih etmektedirler. Son dönemlerde ürün yerleştirme reklamları oldukça yoğun bir şekilde tercih edilmektedir. Firmaların ürün yerleştirme reklamlarını tercih etmelerinde rekabet halinde oldukları benzer ürünleri pazarlayan firmalara göre uzun ömürlü olmak istemeleridir.

Ürün Yerleştirme Yöntemleri Nelerdir?

Ürün yerleştirme reklamları yöntemleri ana başlıklar halinde şu şekilde sıralayabiliriz.

 • İşitsel yerleştirme,
 • Görsel yerleştirme,
 • İşitsel ve görsel yerleştirme,
 • Sinema filimleri,
 • Televizyon programları,
 • Bilgisayar ve video oyunlarıdır.

Ürün Yerleştirmenin Avantajları

Ürün yerleştirmenin avantajları arasında en dikkati çeken unsur izleyici kitlesini sıkmamasıdır. Yani televizyonda sevdiği bir diziyi seyreden kişiler genelde reklam arasında televizyon karşısından kalmaktadır. Dolayısıyla reklamlar amacına ulaşamayabiliyor. Fakat ürün yerleştirme de televizyonda bakılan program/dizi devam ederken göründüğü için dikkati oldukça fazla çekmektedir.

Ürün yerleştirme reklamları hakkında detaylı bilgi almak için www.zenithmedya.com web adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.